You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Пон. - Пет. 10 - 20, Сабота 10 - 14 389-(0)-46-288-228

Услови за користење

Условите за користење и продажба може да бидат променети и без претходна најава. Сите потврдени нарачки ќе бидат доставени под условите што важат во моментот на потврдување на нарачката. Viafarm.mk го задржува правото да не испорачува препарати врз основа на нарачки со нецелосни и / или неточни информации.

If you require a complete delivery of your orders, please enter an X in the Complete Delivery field on the shipping screen of the customer master record. The indicator is copied into the order header, which you can also use for the purpose.

Според законот за лекови и медицински помагала (Службен весник на РМ, бр. 88 од 28.05.2015 година)

„Се забранува промет преку Интернет со лекови кои се издаваат на рецепт, каков било промет со фалсификувани лекови, како и промет со лекови за кои постои основано сомнение дека се фалсификувани. Директорот на Агенцијата го пропишува начинот на идентификација на фалсификуваните лекови, нивното отстранување од промет, информирањето на надлежните институции и медицински центри и нивното уништување.“